ഓവൻ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ 2 ചേരുവകളിൽ ഒരു കിടിലൻ തേങ്ങാ ബിസ്ക്കറ്റ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം

ഓവൻ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ 2 ചേരുവകളിൽ ഒരു കിടിലൻ തേങ്ങാ ബിസ്ക്കറ്റ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം.

തേങ്ങാ ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്കറിയിൽ കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതൽ പേരും വാങ്ങുന്നത് ഒന്നാണ്, ഒരു പ്രത്യേക തരം തേങ്ങയും മധുരവും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു നല്ലൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഇവ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, ഇതിനൊപ്പം ആ ചെറി കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും, അത്തരമൊരു തേങ്ങാ ബിസ്ക്കറ്റ് ബാക്കറികളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളു, എന്നാൽ അത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.

ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാം, ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് അരക്കപ്പ് നാളികേരം ചിരകിയതും, അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര (ഏലക്കായും ചേർത്ത് പൊടിച്ചത്), കാൽക്കപ്പ് ഗോതമ്പുപൊടി അഥവാ മൈദപ്പൊടി
ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ്, പിന്നെ മുകളിൽ വയ്ക്കുവാൻ ആയിട്ടുള്ള ചെറി മാത്രം മതിയാകും.

ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ്, ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടു വളരെ നലതായിരിക്കും.

അപ്പൊൾ സ്വാദിഷ്ടമായ തേങ്ങ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കടപ്പാട്: Amis Yummy Treats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *