ഇടനേരങ്ങളിൽ എല്ലാം കറുമുറെ കഴിക്കുവാൻ 5 മിനിറ്റിൽ ഒരു കുറുകുറെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം

ഇടനേരങ്ങളിൽ എല്ലാം കറുമുറെ കഴിക്കുവാൻ 5 മിനിറ്റിൽ ഒരു കുറുകുറെ തയ്യാറാക്കാം.

കുട്ടികൾക്ക് ആയാലും വലിയവർക്ക് ആയാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുവാൻ ഏറെ ഇഷ്ടം ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് കുറുക്കുറെ ലയിസ് പോലെയുള്ള സ്നാക്കുകൾ, എന്നാൽ ഇവ എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന്നാലും, കഴിക്കുന്നത് വളരെ പൊട്ട ആയതിനാലും വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറുകുറെ നമുക്ക് തന്നെ 5മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രം ചിലവാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ വളരെ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം, അപ്പോൾ ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പാസ്ത അഥവാ മാക്രോണി, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ തണുത്ത വെള്ളം, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ, മുക്കാൽ ടേബിൾസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളകുപൊടി, ഫ്രൈ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ എന്നിവ മാത്രം മതി.

അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പാസ്ത വാങ്ങി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കു അറിയാം. കടപ്പാട്: Mums Daily.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *