റേഷൻ അരിവെച്ചു സോഫ്റ്റ് അരിയുണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ രീതി, റേഷനരിയുടെ കിടിലൻ ഉപയോഗങ്ങൾ

എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള റേഷൻ അരി വച്ച് നല്ല കിടിലൻ അരിയുണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ്.

അപ്പോൾ ഇതു തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം തന്നെ അരി മുക്കാൽഭാഗം പൊട്ടി വരുന്നതുവരെ ഒരു പാനിൽ ഇട്ടു റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം നാളികേരം ചിരവിയതിന്റെ വെള്ളം വലിഞ്ഞു വരുന്നതുവരെ അതും ഒരു പാനിൽ ഇട്ടു റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം (ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആളവുകൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്).

ഇനി അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ശർക്കര അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊഴിച്ച് അതും ഉരുക്കിയെടുത്ത്‌ കഴിഞ്ഞു അരി വറുത്തത് നല്ല പൗഡർ പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം, അതിനു ശേഷം റോസ്റ്റ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരം ചിരവിയത് കൂടി മിക്സിയിൽ ഇട്ടു ചെറുതായി ഒന്ന് കറക്കി അടിച്ചെടുത്തത് ഇൗ അരിയുമായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം, ഒപ്പം ഏലക്കാപൊടി താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അവസാനമായി ഇളം ചൂടോടെ ഉള്ള ശർക്കര പാനിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കയ്യിൽ ഉണ്ട പിടിക്കാവുന്ന രീതി ആകുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ശേഷം ഓരോ ഉരുളകളാക്കി പിടിച്ചു വച്ചാൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ കിടിലൻ അരിയുണ്ട തയ്യാറാകും.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *