പേരക്ക ജ്യൂസ്‌ ഒരു തവണ ഇതു പോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാകും ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം

പേരക്ക ജ്യൂസ്‌ ഒരു തവണ ഇതു പോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാകും ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം. പേരക്ക നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണകരമായ ഒന്നാണ്.

ഇതിനായി നമ്മൾ പഴുത്ത ഒരു പേരക്ക ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റ തൊലി കളഞ്ഞു എടുക്കാം. നല്ല പോലെ പഴുത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ജ്യൂസ് തന്നെ ആണ് ഇത്. ഇതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി പേരക്ക നുറുക്കി വയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇത് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് യോഗർട്ട് ആണ്. അധികം പുളിയില്ലാത്ത നല്ല തണുപ്പുള്ള യോഗർട്ട് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ശേഷം പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം മിക്സിയിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചു കൊടുക്കാം. അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനു ശേഷം ഇതൊരു പേരക്ക വച്ചു ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പേരക്ക ജ്യൂസ്‌ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Thanath Ruchi

Web Desk

തനത് രുചിയിൽ നിങ്ങളുടെ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും വിഭവത്തിന്റെ HD ചിത്രവും ഉൾപ്പെടെ [email protected] എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

View all posts by Web Desk →