സദ്യ കട്ടി പരിപ്പ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതാ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന സൂപ്പർ റെസിപ്പി

സദ്യ കട്ടി പരിപ്പ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതാ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന സൂപ്പർ റെസിപ്പി. നമ്മൾ ഇവിടെ തൂവര പരിപ്പ് ആണ് എടുക്കുന്നത്.

ഇത് നല്ല പോലെ കഴുകി എടുക്കണം. അതിനു ശേഷം ഇത് കുക്കെറിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ആണ്. കൂടെ അൽപ്പം ഉപ്പും പച്ച മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വച്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി വിസിൽ വന്നതിനു ശേഷം തുറന്നു നോക്കാം. വെള്ളം വറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിക്കണം. ഇനി വറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ തേങ്ങ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതിനു ശേഷമേ ഇത് ഒന്നു കൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ. സദ്യയിൽ കേമൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വിളമ്പുന്ന സദ്യ കട്ടി പരിപ്പ് റെഡി.

Thanath Ruchi

Web Desk

തനത് രുചിയിൽ നിങ്ങളുടെ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും വിഭവത്തിന്റെ HD ചിത്രവും ഉൾപ്പെടെ [email protected] എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

View all posts by Web Desk →