തൈര് മുളക് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടാട്ടം മുളക് ഇനി വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കാം കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട

തൈര് മുളക് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടാട്ടം മുളക് ഇനി വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കാം കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട. ഇതിനായി നല്ല ഉണ്ടാ മുളക് എടുക്കാം.

ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ മുളക് ഇട്ടു തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നാലാൾ രീതിയിൽ മിക്സ് ആയി വരട്ടെ. ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ 2 ദിവസം ഇരിക്കട്ടെ. അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വെയിലത്ത് വയ്ക്കാം. ഒരു മൂന്നു ദിവസം വെയിലത്ത് വയ്ക്കാം. തിരിച്ചു ഈ താഹിറിൽ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും മുളക് കൊണ്ട് ഇടണം. ഇനി വീണ്ടും ഒരു 4 ദിവസം ഇത് വെയിലത്ത് വയ്ക്കാം. മുളക് എല്ലാം ചുരുങ്ങി വരുന്നത് കാണാം. നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് നാലാൾ രീതിയിൽ ഉണങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് നമുക്ക് ഇനി പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വറുത്തു എടുക്കാം. നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ നിറം ആകുമ്പോൾ കൊണ്ടാട്ടം മുളക് റെഡി.

Thanath Ruchi

Similar Posts