കടയിൽ കിട്ടുന്ന പഴംപൊരിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ നമുക്കും ഉണ്ടാക്കാം ഈ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച്

നമ്മുടെ ഇഷ്ട പലഹാരമാണ് പഴംപൊരി. എന്നാൽ വീടുകളിൽ തന്നെ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന അതെ ടെസ്റ്റോടു കൂടി നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും.

അതെങ്ങനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ചായക്കടയിൽ എല്ലാം തലേ ദിവസം അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ദോശമാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി മാവ് ചേർക്കാറുണ്ട്. വളരെ സോഫ്റ്റ് ലഭിക്കാനാണ് ഇതു ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവൊന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ക്രിസ്പായ പഴംപൊരി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അൽപം അരിപ്പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സോഫ്റ്റായ പഴംപൊരി ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അരിപൊടി ചേർക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് മറ്റു ചേരുവകൾ കൂടി ചേർക്കാൻ ഉണ്ട്. കുറച്ചു ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത്
മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയും പ്രധാനം തന്നെയാണ്. അതിനു ശേഷം 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ഈ മിക്സ് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ശേഷം പഴപൊരിക്കുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തു ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം.

Thanath Ruchi

Web Desk

തനത് രുചിയിൽ നിങ്ങളുടെ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും വിഭവത്തിന്റെ HD ചിത്രവും ഉൾപ്പെടെ [email protected] എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

View all posts by Web Desk →