മിക്സിയിൽ കറക്കി, ഓവൻ ഇല്ലാതെ പാത്രത്തിൽ ഗ്ലാസ് കേക്ക് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയാലോ? എളുപ്പമാണ്

ഇനി ഒരു കപ്പ് റവ കൊണ്ട് നമുക്ക് കപ്പ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കപ്പ് കേക്ക് അഥവാ പൂ കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പുതുമയാർന്നതും, എല്ലാവരും വാങ്ങുന്ന ഒന്നായിരുന്നു,ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതിൻറെ മുകളിൽ ആയി ക്രീം ഒക്കെ വച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കടകളിൽ ഒക്കെ കാണാറുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ക്രീം ഇതിനു മുകളിലായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയാൽ ഇത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ കഴിച്ചു തീർക്കും

ഇതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത്:

റവ: ഒരു കപ്പ്, പാൽ: അരക്കപ്പ്, പഞ്ചസാര: അര കപ്പ്, മൈദ: കാൽക്കപ്പ് ഓയിൽ: കാൽ കപ്പ് തൈര്: കാൽ കപ്പ് ബേക്കിങ് പൗഡർ: അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ: കാൽ ടീസ്പൂൺ
വാനില എസൻസ്: അര ടീസ്പൂൺ എന്നിവയൊക്കെയാണ്.

ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി മേൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈ കേക്ക് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അതിനാൽ ഇനി റവ വച്ച് സ്പെഷ്യല് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *