ഈ രണ്ടു ചേരുവകൾ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന പുട്ടിനു വേറെ കറികൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കിടിലം രുചി

ഈ രണ്ടു ചേരുവകൾ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന പുട്ടിനു വേറെ കറികൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അത്രയ്ക്ക് രുചിയാണ്. പുട്ട് നാളികേരം കൂട്ടി തിരുമ്മി തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും മറ്റും അതിനൊപ്പം ഒരു കടലക്കറിയും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും അത് കഴിക്കാൻ വളരെ വിഷമം ആയിരിക്കും, എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ.

അല്പം പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുട്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി 3 ചെറിയ ഉള്ളി, രണ്ടു വലിയ നുള്ള് ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ച് എടുക്കണം, അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നനച്ച പൊടിയിലേക്ക് അല്പം നാളികേരം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് തിരുമ്മി, ചെറിയ ഉള്ളി ജീരകം ചതച്ചത് ചേർത്ത് തിരുമ്മി വേണമെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി വച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ശേഷം നമ്മൾ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ആവി കയറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊൾ ന്‌ല അടിപൊളി പുട്ട് തയ്യാറാകും, പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ കട്ടി ആയി തോന്നുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊടിക്കൈ കൂടി നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു പുട്ട് കഴിക്കാൻ ആയിട്ട് കറികൾ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പപ്പടവും പഞ്ചസാരയും തന്നെ ധാരാളമാണ്.

ഈ രീതി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *