ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എളുപ്പം പാത്രം കാലിയാകുന്ന രീതിയിൽ ഗോതമ്പു പൊടി കൊണ്ട് ഒരു നാലുമണി പലഹാരം

ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എളുപ്പം പാത്രം കാലിയാകുന്ന രീതിയിൽ ഗോതമ്പു പൊടി കൊണ്ട് ഒരു നാലുമണി പലഹാരം.

നാലുമണി പലഹാരങ്ങൾ എപ്പോഴും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്, ആയതിനാൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ എന്നാൽ എല്ലാവരും കഴിക്കേണ്ടതായ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്, ഗോതമ്പുപൊടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

കുട്ടികൾക്ക് ആയാലും മുതിർന്നവർക്ക് ആയാലും ഒരു ഹൽവ കഴിക്കുന്നതുപോലെ ഈ മധുര പലഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, ഒരുപാട് ഗുണകരമായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വിശ്വസിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം.

അപ്പോൾ ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ളത് 2 കപ്പ് ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ്, അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത്, കാൽക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, ഒരു പഴം, ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പു പൊടി 2 ഏലക്കയുടെ കുരു എന്നിവ മാത്രം മതിയാകും.

തീർച്ചയായും വളരെ രുചികരമാണ്, അപ്പോൾ ഏറെ ഗുണകരവുമായ ഈ വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി വീഡിയോയിൽ വിശദമായി കാണിക്കുന്നു,

നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു. കടപ്പാട്: Mums Daily.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *