വെറും 3 ചേരുവകൾ കൊണ്ട് കിടിലൻ ഒരു നാളികേര മിട്ടായി തയ്യാറാക്കാം, തീർച്ചയായും ഇഷ്ട്ടമാകും

വെറും 3 ചേരുവകൾ കൊണ്ട് കിടിലൻ ഒരു നാളികേര മിട്ടായി തയ്യാറാക്കാം. എൽ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാത്തരം മിഠായികളും ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും നാളികേരം ഉള്ളിൽ വച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുവാൻ മുതിർന്നവർക്കും വലിയ താല്പര്യമായിരിക്കും.

അതിന് ഒരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയാണുള്ളത്, അപ്പോൾ നാളികേരവും അല്പം ചോക്ലേറ്റും പഞ്ചസാരയും വെച്ചിട്ടുള്ള കിടിലൻ ഒരു റസ്പി ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ഇതിനായി ആദ്യം തന്നെ നാളികേര ചിരവിയത്‌ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തു മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നു പൊടിച്ചെടുക്കണം, അതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് മിൽക്ക്‌മെയിഡ് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം വളരെ കൃത്യമായി വീഡിയോയ്‌ പറഞ്ഞുതരുന്നു, അതിനായി ആകെ പാലും പഞ്ചസാരയും കൃത്യമായ അളവിൽ എടുത്ത് കുറുക്കി എടുത്താൽ മതിയാകും, അതിനുശേഷം വളരെ കുറച്ചു മാത്രം മിൽക്ക്‌മൈഡ് നാളികേരത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഉരുള ആക്കാവുന്ന പാകത്തിന് കുഴച്ച് എടുക്കാം, ശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഉരുക്കി അതിൽ ഈ നാളികേരത്തിന്റെ ബോളുകൾ ഉരുട്ടി ഫ്രിഡ്ജിലും മറ്റും വച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിടിലൻ നാളികേരം വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവും അതുപോലെതന്നെ രുചികരവും ആണ്.

നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *