അച്ചാർ

  • രുചികരമായ നാരങ്ങ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കുന്നവിധം

    അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാനായി ചെറുനാരങ്ങ ആദ്യം ഉപ്പിലിട്ടു വെക്കണം. ഉപ്പിലിട്ടു വെച്ചു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് അച്ചാറിട്ടാൽ അതിന്റെ കരക്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ… ചേരുവകളിലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലോ ഒട്ടും…

    Read More »
Back to top button
Close